نویسنده = کیوان ملانوروزی
مقایسه هوش هیجانی و نیمرخ روانی پست‌های مختلف والیبال در بازیکنان سوپر لیگ بانوان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1401

10.22034/ijmbsp.2022.341260.1036

کیوان ملانوروزی؛ مهسا آراسته؛ سمیرا وکیلی؛ راحله رودکی


کانون توجه در عملکرد سالمندان: مروری نظام‌مند

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 13-20

10.22034/ijmbsp.2022.334064.1028

کیوان ملانوروزی؛ فرزانه گروئی


بررسی ارتباط ذرات PM2.5 معلق در هوا بر شاخص های رشد هنگام تولد نوزادان شهر تهران

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 15-26

10.22034/ijmbsp.2022.330409.1027

سیدکاظم موسوی ساداتی؛ آزالیا اردانی؛ کیوان ملانوروزی