دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثربخشی گروه درمانی اگزیستانسیال بر اختلال اضطراب اجتماعی و عزت نفس ورزشکاران رده سنی جوانان رشته های انفرادی تیم های ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22034/ijmbsp.2023.367288.1059

الهه پاکپور؛ مریم محمدی؛ رضوان پاکپور؛ شایان معروف؛ ابوالقاسم مهری نژاد