نویسنده = کیوان ملانوروزی
تأثیر تمرینات شناختی –حرکتی تای چی بر کارکردهای اجرایی و اضطراب کرونا

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 47-59

10.22034/ijmbsp.2023.383100.1066

سمیرا هاشمى؛ مریم هاشمی؛ کیوان ملانوروزی


کانون توجه در عملکرد سالمندان: مروری نظام‌مند

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 13-20

10.22034/ijmbsp.2022.334064.1028

کیوان ملانوروزی؛ فرزانه گروئی


بررسی ارتباط ذرات PM2.5 معلق در هوا بر شاخص های رشد هنگام تولد نوزادان شهر تهران

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 15-26

10.22034/ijmbsp.2022.330409.1027

سیدکاظم موسوی ساداتی؛ آزالیا اردانی؛ کیوان ملانوروزی