کلیدواژه‌ها = مشکلات رفتاری
تأثیر تمرینات ادراکی- حرکتی بر مشکلات رفتاری پسران اتیسم 8 تا 12 سال

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 22-33

10.22034/ijmbsp.2021.134672

محبوب داداش زاده؛ جمال فاضل کلخوران