کلیدواژه‌ها = برخاستن و راه‌رفتن زمان‌دار
تأثیر تمرینات پیلاتس و انعطاف‌پذیری بر تعادل و ترس از افتادن زنان سالمند

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 42-56

10.22034/ijmbsp.2022.341167.1034

مژگان میرزایی؛ حسن افتخار اردبیلی؛ شهناز شهرجردی؛ محمد خرمی مقدم