کلیدواژه‌ها = کانون توجه بیرونی
کانون توجه در عملکرد سالمندان: مروری نظام‌مند

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 13-20

10.22034/ijmbsp.2022.334064.1028

کیوان ملانوروزی؛ فرزانه گروئی