رابطه میان ادراک سلامت با ابعاد فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی در شرایط کووید-19

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-13

10.22034/ijmbsp.2022.336402.1029

الهام علی نیا دون؛ حوا محمودزاده کناری؛ محمدباقر فرقانی اوزرودی


مقایسۀ درمان گروهی فراشناختی و رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش گروهی بر اضطراب رقابتی ورزشکاران فوتبال لیگ تهران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 9-21

10.22034/ijmbsp.2021.132843

سیدمحمدرضا علوی زاده؛ ناصر صبحی قراملکی؛ شهرام مامی؛ جهانشاه محمدزاده؛ وحید احمدی


بررسی ارتباط ذرات PM2.5 معلق در هوا بر شاخص های رشد هنگام تولد نوزادان شهر تهران

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 15-26

10.22034/ijmbsp.2022.330409.1027

سیدکاظم موسوی ساداتی؛ آزالیا اردانی؛ کیوان ملانوروزی


تأثیر تمرینات ادراکی- حرکتی بر مشکلات رفتاری پسران اتیسم 8 تا 12 سال

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 22-33

10.22034/ijmbsp.2021.134672

محبوب داداش زاده؛ جمال فاضل کلخوران


رابطه فشار روانی و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی در معلمان تربیت بدنی و ارائه مدل

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 27-41

10.22034/ijmbsp.2022.336473.1030

سیده هاجر ساداتی بیشه؛ محمدباقر فرقانی اوزرودی؛ حوا محمودزاده کناری


سلامت روانی و جسمانی در نوجوانی: شاخص توده بدنی، آمادگی جسمانی و عزت نفس دختران و پسران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1402

10.22034/ijmbsp.2023.419872.1081

محدثه مرادی؛ زهرا حسین زاده ملکی؛ محمدسعید عبدخدایی؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبایی


تاثیر تمرین مهارت های توجه و تمرکز بر اجرای روان بسکتبالیست ها

دوره 1، شماره 2، آذر 1400، صفحه 11-20

10.22034/ijmbsp.2021.285691.1013

زهرا اطاعتی؛ حسن غرایاق زندی؛ علیرضا بهرامی


کانون توجه در عملکرد سالمندان: مروری نظام‌مند

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 13-20

10.22034/ijmbsp.2022.334064.1028

کیوان ملانوروزی؛ فرزانه گروئی


رابطه ترس از شکست و خودناتوان‌سازی در ورزشکاران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 20-30

10.22034/ijmbsp.2023.376875.1063

نصور احمدی؛ جواد افشاری؛ بهروز عبدلی


تأثیر تمرین ترکیبی توجه بینایی و چشم آرام بر طول ردیابی و یادگیری دریافت سرویس والیبال دختران مبتدی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 21-32

10.22034/ijmbsp.2022.356812.1052

فاطمه شرفیان؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ یعقوب معمر قلعه خلیلی


تأثیر تمرینات تعادلی یوگا مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر حافظه کاری زنان هندبالیست

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 25-34

10.22034/ijmbsp.2022.335940.1032

اکرم قلعه چه یزدانی؛ زهرا سلمان؛ محمدرضا قاسمیان مقدم