دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه تاثیر مداخلات مبتنی بر مهارت‌های حرکتی بنیادی و بازی‌های هدفمند بر سواد بدنی دانش آموزان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22034/ijmbsp.2024.428186.1086

سید محمد مرندی؛ ساناز بخشی؛ زینب رضایی