نمایه نویسندگان

آ

 • آراسته، مهسا مقایسه هوش هیجانی و نیمرخ روانی پست‌های مختلف والیبال در بازیکنان سوپر لیگ بانوان ایران [دوره 2، شماره 3، 1401]

ا

 • احمدی، نصور پیش‌بینی لذت از تربیت‌بدنی از طریق مولفه‌های حمایت اجتماعی در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 34-45]
 • احمدی، نصور رابطه ترس از شکست و خودناتوان‌سازی در ورزشکاران [دوره 2، شماره 4، 1401]
 • اسدی، ایوب تأثیر تمرینات برای‌تونیک و آمادگی جسمانی بر سلامت روان و امید به زندگی زنان خانه دار [دوره 2، شماره 4، 1401]
 • اسدی، سیده یاسمن تعیین‌کننده‌های فعالیت بدنی در سالمندان با و بدون تجربه سقوط: آزمون مدل باور سلامت توسعه-یافته [دوره 2، شماره 3، 1401]
 • اسمعیلی، مرتضی پیامدهای سلامتی ناشی از حضور در مدارس فوتبال: تاثیر زمان تمرین در روز بر کیفیت خواب نوجوانان پسر [دوره 2، شماره 3، 1401]
 • اصحابی، صبا اثر خودگویی آموزشی با کانون توجه درونی، بیرونی و ترکیبی بر تعادل پویای زنان سالمند [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]
 • افاضلی، زهرا تاثیر بازخورد خود کنترل بر یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون در کودکان دارای اختلال نقص توجه / بیش فعالی [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 14-24]
 • افشاری، جواد رابطه ترس از شکست و خودناتوان‌سازی در ورزشکاران [دوره 2، شماره 4، 1401]
 • الهی پناه، فرزانه اثربخشی آموزش ورزش بر سواد بدنی و راهبردهای تنظیم هیجان دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر سراوان [دوره 2، شماره 3، 1401]
 • امیر مرادی، هاشم اثربخشی آموزش ورزش بر سواد بدنی و راهبردهای تنظیم هیجان دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر سراوان [دوره 2، شماره 3، 1401]

ب

 • بابایی زارچ، قاسم تجارب زیسته دبیران تربیت بدنی در دوران همه‌گیری کرونا: پژوهش کیفی [دوره 2، شماره 3، 1401]
 • بیدکی، اکرم السادات پیش بینی رفتارهای سلامت دبیران متوسطه شهرستان مهریز براساس شاخص توده بدنی و میزان فعالیت‌های بدنی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 33-45]

پ

 • پاکپور، الهه اثربخشی گروه درمانی اگزیستانسیال بر اختلال اضطراب اجتماعی و عزت نفس ورزشکاران رده سنی جوانان رشته های انفرادی تیم های ملی [دوره 2، شماره 4، 1401]
 • پاکپور، رضوان اثربخشی گروه درمانی اگزیستانسیال بر اختلال اضطراب اجتماعی و عزت نفس ورزشکاران رده سنی جوانان رشته های انفرادی تیم های ملی [دوره 2، شماره 4، 1401]
 • پاک ضمیر، فراز تاثیر بازخورد خود کنترل بر یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون در کودکان دارای اختلال نقص توجه / بیش فعالی [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 14-24]
 • پرویزی، نسترن اثر خودگویی آموزشی با کانون توجه درونی، بیرونی و ترکیبی بر تعادل پویای زنان سالمند [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]
 • پشابادی، علی تاثیر بازخورد خود کنترل بر یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون در کودکان دارای اختلال نقص توجه / بیش فعالی [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 14-24]
 • پشابادی، علی پیامدهای سلامتی ناشی از حضور در مدارس فوتبال: تاثیر زمان تمرین در روز بر کیفیت خواب نوجوانان پسر [دوره 2، شماره 3، 1401]

ح

 • حسینی، حیدر پیش بینی رفتارهای سلامت دبیران متوسطه شهرستان مهریز براساس شاخص توده بدنی و میزان فعالیت‌های بدنی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 33-45]
 • حسینی افروزی، سید مهدی تعیین‌کننده‌های فعالیت بدنی در سالمندان با و بدون تجربه سقوط: آزمون مدل باور سلامت توسعه-یافته [دوره 2، شماره 3، 1401]

خ

 • خزائی، محمد پیامدهای سلامتی ناشی از حضور در مدارس فوتبال: تاثیر زمان تمرین در روز بر کیفیت خواب نوجوانان پسر [دوره 2، شماره 3، 1401]
 • خلیلی زارچی، مجتبی تجارب زیسته دبیران تربیت بدنی در دوران همه‌گیری کرونا: پژوهش کیفی [دوره 2، شماره 3، 1401]
 • خیری ستار، شهین پیش‌بینی لذت از تربیت‌بدنی از طریق مولفه‌های حمایت اجتماعی در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 34-45]

د

 • دشتی خویدکی، محمد حسن پیش بینی رفتارهای سلامت دبیران متوسطه شهرستان مهریز براساس شاخص توده بدنی و میزان فعالیت‌های بدنی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 33-45]
 • دهقانی زاده، جلال فعالیت‌بدنی، سبک زندگی بی‌تحرک و حالات روانی-اجتماعی در دانشجویان ورزشکار: قرنطینه به دلیل همه‌گیری کووید-19 [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 46-57]

ر

 • رودکی، راحله مقایسه هوش هیجانی و نیمرخ روانی پست‌های مختلف والیبال در بازیکنان سوپر لیگ بانوان ایران [دوره 2، شماره 3، 1401]

ز

 • زاهدی، حمید اثر تمرین سوپربرین یوگا و ایروبیک بر عملکرد شناختی و تبحر حرکتی دانش آموزان دارای اضافه‌وزن [دوره 2، شماره 4، 1401]

س

 • ساکی سیلاخور، نسترن پیامدهای سلامتی ناشی از حضور در مدارس فوتبال: تاثیر زمان تمرین در روز بر کیفیت خواب نوجوانان پسر [دوره 2، شماره 3، 1401]
 • سلطانیان، محمدعلی تأثیر تمرین مهارت‎های روانشناختی بر سرسختی ذهنی فوتسالیست‎های دارای جانبازی و معلولیت [دوره 2، شماره 3، 1401]
 • سلمان، زهرا تأثیر تمرینات تعادلی یوگا مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر حافظه کاری زنان هندبالیست [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 25-34]

ش

 • شاهی، متین اثر تمرین سوپربرین یوگا و ایروبیک بر عملکرد شناختی و تبحر حرکتی دانش آموزان دارای اضافه‌وزن [دوره 2، شماره 4، 1401]
 • شرفیان، فاطمه تأثیر تمرین ترکیبی توجه بینایی و چشم آرام بر طول ردیابی و یادگیری دریافت سرویس والیبال دختران مبتدی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 21-32]
 • شفائی مقدم، الهام رابطه ورزش و فعالیت بدنی با اقدامات مرتبط با خودکشی در دانشجویان دانشگاه کاشان [دوره 2، شماره 4، 1401]
 • شهبازی، مهدی تأثیر تمرین ترکیبی توجه بینایی و چشم آرام بر طول ردیابی و یادگیری دریافت سرویس والیبال دختران مبتدی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 21-32]

ص

 • صالحی، یلدا تاثیر بازخورد خود کنترل بر یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون در کودکان دارای اختلال نقص توجه / بیش فعالی [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 14-24]

ض

 • ضامنی، لیلا تعیین‌کننده‌های فعالیت بدنی در سالمندان با و بدون تجربه سقوط: آزمون مدل باور سلامت توسعه-یافته [دوره 2، شماره 3، 1401]

ط

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تأثیر تمرین ترکیبی توجه بینایی و چشم آرام بر طول ردیابی و یادگیری دریافت سرویس والیبال دختران مبتدی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 21-32]

ع

 • عبدلی، بهروز پیش‌بینی لذت از تربیت‌بدنی از طریق مولفه‌های حمایت اجتماعی در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 34-45]
 • عبدلی، بهروز رابطه ترس از شکست و خودناتوان‌سازی در ورزشکاران [دوره 2، شماره 4، 1401]
 • عسکری تبار، انسیه سادات تاثیر تمرینات ذهن‌آگاهی بر اضطراب رقابتی و عملکرد کاتا در نوجوانان دختر کاراته‌کا [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 47-61]
 • علی نیا دون، الهام رابطه میان ادراک سلامت با ابعاد فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی در شرایط کووید-19 [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]

غ

 • غلامی مرجقل، زهرا پیامدهای سلامتی ناشی از حضور در مدارس فوتبال: تاثیر زمان تمرین در روز بر کیفیت خواب نوجوانان پسر [دوره 2، شماره 3، 1401]

ف

 • فرزانه، سمیه تأثیر تمرینات برای‌تونیک و آمادگی جسمانی بر سلامت روان و امید به زندگی زنان خانه دار [دوره 2، شماره 4، 1401]
 • فرقانی اوزرودی، محمدباقر رابطه میان ادراک سلامت با ابعاد فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی در شرایط کووید-19 [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]

ق

 • قائینی، انسیه تاثیر تمرینات ذهن‌آگاهی بر اضطراب رقابتی و عملکرد کاتا در نوجوانان دختر کاراته‌کا [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 47-61]
 • قاسمیان مقدم، محمدرضا تأثیر تمرینات تعادلی یوگا مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر حافظه کاری زنان هندبالیست [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 25-34]
 • قلعه چه یزدانی، اکرم تأثیر تمرینات تعادلی یوگا مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر حافظه کاری زنان هندبالیست [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 25-34]

ک

 • کاشانی، ولی اله تأثیر تمرین مهارت‎های روانشناختی بر سرسختی ذهنی فوتسالیست‎های دارای جانبازی و معلولیت [دوره 2، شماره 3، 1401]
 • کرمی، عصمت اثر خودگویی آموزشی با کانون توجه درونی، بیرونی و ترکیبی بر تعادل پویای زنان سالمند [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]
 • کشاورز، مینا فعالیت‌بدنی، سبک زندگی بی‌تحرک و حالات روانی-اجتماعی در دانشجویان ورزشکار: قرنطینه به دلیل همه‌گیری کووید-19 [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 46-57]

گ

 • گروئی، فرزانه کانون توجه در عملکرد سالمندان: مروری نظام‌مند [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 13-20]

ل

 • لطفی، اسما اثربخشی آموزش ورزش بر سواد بدنی و راهبردهای تنظیم هیجان دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر سراوان [دوره 2، شماره 3، 1401]

م

 • محمدی، مجید اثربخشی آموزش ورزش بر سواد بدنی و راهبردهای تنظیم هیجان دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر سراوان [دوره 2، شماره 3، 1401]
 • محمدی، مریم اثربخشی گروه درمانی اگزیستانسیال بر اختلال اضطراب اجتماعی و عزت نفس ورزشکاران رده سنی جوانان رشته های انفرادی تیم های ملی [دوره 2، شماره 4، 1401]
 • محمودزاده کناری، حوا رابطه میان ادراک سلامت با ابعاد فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی در شرایط کووید-19 [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • مظفری دهشیری، مسیب تجارب زیسته دبیران تربیت بدنی در دوران همه‌گیری کرونا: پژوهش کیفی [دوره 2، شماره 3، 1401]
 • معروف، شایان اثربخشی گروه درمانی اگزیستانسیال بر اختلال اضطراب اجتماعی و عزت نفس ورزشکاران رده سنی جوانان رشته های انفرادی تیم های ملی [دوره 2، شماره 4، 1401]
 • معمر قلعه خلیلی، یعقوب تأثیر تمرین ترکیبی توجه بینایی و چشم آرام بر طول ردیابی و یادگیری دریافت سرویس والیبال دختران مبتدی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 21-32]
 • معینی راد، سمیرا پیش‌بینی لذت از تربیت‌بدنی از طریق مولفه‌های حمایت اجتماعی در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 34-45]
 • ملانوروزی، کیوان ارتباط وضعیت اقتصادی- اجتماعی و انگیزه مشارکت به فعالیت‌های ورزشی در زنان 25 تا 35 سال شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 62-71]
 • ملانوروزی، کیوان کانون توجه در عملکرد سالمندان: مروری نظام‌مند [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 13-20]
 • ملانوروزی، کیوان مقایسه هوش هیجانی و نیمرخ روانی پست‌های مختلف والیبال در بازیکنان سوپر لیگ بانوان ایران [دوره 2، شماره 3، 1401]
 • ملانوروزی، کیوان تأثیر تمرینات شناختی –حرکتی تای چی بر کارکردهای اجرایی و اضطراب کرونا [دوره 2، شماره 4، 1401]
 • ملکیان فینی، الهه رابطه ورزش و فعالیت بدنی با اقدامات مرتبط با خودکشی در دانشجویان دانشگاه کاشان [دوره 2، شماره 4، 1401]
 • مهری نژاد، ابوالقاسم اثربخشی گروه درمانی اگزیستانسیال بر اختلال اضطراب اجتماعی و عزت نفس ورزشکاران رده سنی جوانان رشته های انفرادی تیم های ملی [دوره 2، شماره 4، 1401]
 • موسوی ساداتی، سیدکاظم ارتباط وضعیت اقتصادی- اجتماعی و انگیزه مشارکت به فعالیت‌های ورزشی در زنان 25 تا 35 سال شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 62-71]
 • میرآخوری، زهرا اثر فعالیت جسمانی بر استرس ناشی از پاندمی کرونا در زنان میانسال: بررسی تغییرات کورتیزول و بتا اندورفین [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 58-66]
 • میرآخوری، فاطمه اثر فعالیت جسمانی بر استرس ناشی از پاندمی کرونا در زنان میانسال: بررسی تغییرات کورتیزول و بتا اندورفین [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 58-66]

ن

 • نیازی، محسن رابطه ورزش و فعالیت بدنی با اقدامات مرتبط با خودکشی در دانشجویان دانشگاه کاشان [دوره 2، شماره 4، 1401]
 • نیک‌روان، احمد تاثیر تمرینات ذهن‌آگاهی بر اضطراب رقابتی و عملکرد کاتا در نوجوانان دختر کاراته‌کا [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 47-61]

و

 • ورگ نشین، علی تأثیر تمرین مهارت‎های روانشناختی بر سرسختی ذهنی فوتسالیست‎های دارای جانبازی و معلولیت [دوره 2، شماره 3، 1401]
 • وکیلی، سمیرا مقایسه هوش هیجانی و نیمرخ روانی پست‌های مختلف والیبال در بازیکنان سوپر لیگ بانوان ایران [دوره 2، شماره 3، 1401]

ه

 • هاشمى، سمیرا تأثیر تمرینات شناختی –حرکتی تای چی بر کارکردهای اجرایی و اضطراب کرونا [دوره 2، شماره 4، 1401]
 • هاشمی، سمیرا ارتباط وضعیت اقتصادی- اجتماعی و انگیزه مشارکت به فعالیت‌های ورزشی در زنان 25 تا 35 سال شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 62-71]
 • هاشمی، مریم تأثیر تمرینات شناختی –حرکتی تای چی بر کارکردهای اجرایی و اضطراب کرونا [دوره 2، شماره 4، 1401]

ی

 • یوسفی، الهه فعالیت‌بدنی، سبک زندگی بی‌تحرک و حالات روانی-اجتماعی در دانشجویان ورزشکار: قرنطینه به دلیل همه‌گیری کووید-19 [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 46-57]