مقایسۀ درمان گروهی فراشناختی و رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش گروهی بر اضطراب رقابتی ورزشکاران فوتبال لیگ تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه عصب روانشناسی ورزشی، موسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه رفتارحرکتی روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران

4 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

5 استادیار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام ، ایلام، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسۀ مداخلۀ گروهی مبتنی بر درمان فراشناختی و رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش گروهی بر اضطراب رقابتی ورزشکاران فوتبال در لیگ زیر 19 سال استان تهران بود. شرکت­کنندگان در این مطالعه 60 فوتبالیست شاغل در لیگ فوتبال تهران بودند. این شرکت­کنندگان پس از ورود به مرحلۀ ارزیابی و دریافت رضایت آگاهانه در یکی از سه گروه مداخلۀ فراشناختی، مداخلۀ ذهن‎آگاهی پذیرش تعهد و فهرست انتظار کاربندی شدند. شرکت­کنندگان پرسشنامۀ سیاهه اضطراب حالتی رقابتی را در مراحل پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری 3 ماهه تکمیل کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که مداخله­های فراشناختی و ذهن‎آگاهی پذیرش تعهد می­توانند اضطراب رقابتی فوتبالیست‎های جوان را کاهش دهند. مداخلۀ فراشناختی، اضطراب حالتی رقابتی شناختی را کاهش داد. مداخلۀ ذهن‎آگاهی پذیرش تعهد، اضطراب حالتی رقابتی شناختی و جسمی را کاهش داد. بر اساس این یافته­ها می­توان نتیجه گرفت که احتمالاً از این مداخله‎های موج سوم به فوتبالیست‎هایی که تحت تأثیر اضطراب هستند، منافعی می­رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات