راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان برای ارسال مقاله به نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، مقالات اصیل و مروری در حوزه کنترل حرکتی، یادگیری حرکتی، رشد حرکتی، آموزش تربیت­بدنی و روان­شناسی ورزشی را به صورت آنلاین منتشر می­کند.

 نویسندگان گرامی جهت ارسال مقاله، ابتدا در سایت نشریه ثبت نام کنند و سپس از منوی ارسال مقاله، اطلاعات مورد نیاز را طی مراحل مختلف به صورت آنلاین تکمیل نمایند. یادآور می­شود ارسال کننده مقاله، به عنوان نویسنده مسئول مقاله در نظرگرفته می­شود و تمامی مکاتبات بعدی در مراحل مختلف، تنها با نویسنده مسئول انجام می­شود. لطفا راهنمای زیر را برای  اطلاع از چگونگی تنظیم دست نوشته به دقت مطالعه و مورد لحاظ قرار دهید. 

نحوه ی تنظیم فایل دست نوشته برای ارسال

 

صفحه اول:

 •  عنوان فارسی
 •  چکیده فارسی و واژه­های کلیدی
 • عنوان انگلیسی
 • چکیده انگلیسی

      شایسته است چکیده انگلیسی و واژه های (Key Words) دقیقا با چکیده و کلید واژگان فارسی مطابقت نماید.
     چکیده فارسی و انگلیسی (هر کدام حداکثر 250 کلمه) و واژه­ های کلیدی (3 تا 5 واژه) باشد.
 

متن دست نوشته:

متن دست نوشته شامل عناوین اصلی زیر باشد؛

 •       مقدمه  (شامل بیان مسأله و هدف از انجام پژوهش با مروری بر مطالعات گذشته می باشد).
 •     روش (شامل شرکت کننده ها، ابزار، شیوه اجرا، روش آماری: با عناوین جدا).

در ابتدای بخش شیوه اجرا، چناچه کد اخلاق پزوهش دریافت شده باشد، باید ذکر گردد. هم­چنین اگر مقاله مستخرج از پایان نامه یا رسالی دکتری است، اشاره شود.

 •       نتایج (شامل یافته ­های کامل پژوهش می­­باشد که به صورت جدول و یا نمودار و توضیح پیرامون مهم­ترین بخش­­های یافته ­ها نشان داده می ­شود).

در صورت داشتن جدول، عنوان جداول با بالانویس در داخل متن قرار داده شود. اما در خصوص شکل ها و نمودارها، آن­ها را پس از منابع، به ترتیب حضور در متن، به همراه زیرنویس قرار دهید و در داخل متن، محل قرار­گیری آن­ها را مشخص کنید ( بنویسید محل قرار­گیری شکل 1، محل قرار­گیری شکل 2 و ...).

 

 •       بحث
 •      نتیجه­ گیری
 •      تعارض منافع (در این قسمت وجود یا عدم وجود هر گونه تعارض منافع ذکر شود).

 

 •      تشکر و قدردانی (در این قسمت نام منبع یا منابع حمایت مالی که منجر به انجام تحقیق و تهیه مقاله گردیده است ذکر می شود و از کلیه افراد یا گروه­هایی که در انجام تحقیق همکاری داشته اند تشکر و قدردانی می گردد. البته استفاده یا عدم استفاده این قسمت در متن مقاله به دلخواه نویسندگان است).
 •   منابع (استناددهی و فهرست نویسی باید به روش APA تنظیم شود. منابع فارسی به انگلیسی برگردانده شود و در انتهای منبع   [in Persian]  نوشته شود. منابع با ابزارهای منبع‌نویسی نظیر EndNote، Mendeley  یا امثال آنها تهیه شوند).

v     نکات مورد توجه:

 1.        از زیرنویس کردن اسامی لاتین پرهیز شود. فقط واژه ها و اصطلاحات تخصصی زیرنویس شود.
 2.       اسامی خارجی در متن، به انگلیسی نگارش شود.
 3.       از قرار دادن جدول و نمودار با فرمت عکس پرهیز شود.
 4.     عکس ها و نمودارها (شامل جداول نمی شود) به همراه زیرنویس و شماره شکل، در انتهای دست نوشته و بعد از منابع، به ترتیب حضور در متن، قرار داده شود. از گذاشتن نمودارها و شکل در بین متن اصلی مقاله خودداری شود.
 5.        در داخل متن، محل قرارگیری تصاویر و نمودارها مشخص شود.
 6.       فایل دست نوشته به صورت word ارسال شود.
 7.        مقاله باید در اندازه کاغذ A4، در یک ستون و با رعایت 3 سانتیمتر حاشیه در سمت راست و چپ و 3 سانتی متر از بالا و پائین و با یک خط فاصله در بین سطرها با استفاده از نرم افزار word تایپ گردد. فاصله سطر­ها و پاراگراف ها در متن بایستی یک خط فاصله  (single باشد.
 8.       در چکیده فارسی،  عنوان اصلی مقاله با قلم 16 B Titr ، متن چکیده فارسی با قلم 13 B Lotus  باشد. واژه­ های کلیدی در زیر چکیده مقاله با قلم 13  B Lotus نوشته شود. در چکیده انگلیسی، عنوان مقاله با قلم 13Times New Roman  و متن چکیده با قلم11 Times New Roman تنظیم گردد. در متن اصلی، تیترهای اصلی هر بخش شامل مقدمه و روش شناسی و ... با قلم 13  B Titr و تیترهای فرعی مقاله با قلم 11  B Titr  باشد و متن بدنه اصلی مقاله با قلم 13B Lotus   (برای متن فارسی) و 11 Times New Roman (برای متن انگلیسی) تنظیم گردد.
 9.        بالانویس جداول و زیرنویس شکل­ها و نمودارها و هم­چنین بالانویس جدول­ها با قلم 11 B Lotus و در وسط تنظیم گردد. متن داخل جداول، شکل ­ها و نمودارها با قلم 10 B Lotus تنظیم شود. همچنین، اعداد داخل جداول به زبان فارسی تنظیم گردد. در نمودارها نیز محورهای اعداد، فارسی تنظیم شود.
 10.      در صورت وجود زیرنویس اصطلاحات تخصصی، از قلم 10 Times New Roman استفاده شود.
 11.       منابع با قلم 11 Times New Roman تنظیم شود.
 12.       در نگارش متن فارسی دست نوشته، نیم­فاصله ها رعایت شود.