اهداف و چشم انداز

نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران، نشریه ­ای علمی است و زمینه­ای فراهم آورده تا پژوهشگران آخرین دستاوردهای علمی خود را ارائه کنند. این نشریه با هدف متمرکز ساختن مطالعات در حیطه رفتار حرکتی و روان­شناسی ورزش، از مقالات مرتبط در این موضوعات و هم­چنین پژوهش­های بین رشته ای در این حوزه­ها حمایت می­کند. انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران به عنوان صاحب امتیاز نشریه امیدوار است تا بدین وسیله، همراهی و تلاش علمی خانواده  بزرگ رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش را در کنار خود داشته باشد و بتواند گامی مؤثر در تولید، نشر و بهره مندی از نتایج مطالعات علمی، برای قشرهای مختلف جامعه بردارد.