درباره نشریه

  •      شروع انتشار:  تابستان 1400
  •      فرمت: الکترونیکی
  •      نوبت‌های چاپ:  فصلنامه
  •      زبان نشریه:  فارسی (چکیده و عنوان انگلیسی)
  •      مقالات قابل بررسی:  پژوهشی، مروری
  •      دسترسی رایگان و آزاد به مقالاتبلی
  •      نوع  داوریفرآیند داوری تخصصی به صورت داوری دو سو ناشناس و حداقل 2 داور
  •      زمان داوری: حداقل  1 ماه

 

تمامی مقالات ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری در سامانه همیاب مورد بررسی قرار می گیرند.

 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 2، شهریور 1402 

سلامت روانی و جسمانی در نوجوانی: شاخص توده بدنی، آمادگی جسمانی و عزت نفس دختران و پسران

10.22034/ijmbsp.2023.419872.1081

محدثه مرادی؛ زهرا حسین زاده ملکی؛ محمدسعید عبدخدایی؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبایی


مقایسه رشد حرکتی و اجتماعی کودکان مدرسه بسکتبال و عادی

10.22034/ijmbsp.2023.421814.1084

زهرا محمودی دارانی؛ حسن خلجی؛ فرزاد محمدی؛ علیرضا بهرامی


ابر واژگان