درباره نشریه

  •      شروع انتشار:  تابستان 1400
  •      فرمت: الکترونیکی
  •      نوبت‌های چاپ:  فصلنامه
  •      زبان نشریه:  فارسی (چکیده و عنوان انگلیسی)
  •      مقالات قابل بررسی:  پژوهشی، مروری
  •      دسترسی رایگان و آزاد به مقالاتبلی
  •      نوع  داوریفرآیند داوری تخصصی به صورت داوری دو سو ناشناس و حداقل 2 داور
  •      زمان داوری: حداقل  1 ماه

 

تمامی مقالات ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری در سامانه همیاب مورد بررسی قرار می گیرند.

 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 1، خرداد 1402 

ابر واژگان