نویسنده = بهروز عبدلی
پیش‌بینی لذت از تربیت‌بدنی از طریق مولفه‌های حمایت اجتماعی در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 34-45

10.22034/ijmbsp.2022.345527.1041

نصور احمدی؛ بهروز عبدلی؛ شهین خیری ستار؛ سمیرا معینی راد