موضوعات = روان شناسی ورزشی
مقایسه هوش هیجانی و نیمرخ روانی پست‌های مختلف والیبال در بازیکنان سوپر لیگ بانوان ایران

دوره 2، شماره 3، آذر 1401

10.22034/ijmbsp.2022.341260.1036

کیوان ملانوروزی؛ مهسا آراسته؛ سمیرا وکیلی؛ راحله رودکی


تجارب زیسته دبیران تربیت بدنی در دوران همه‌گیری کرونا: پژوهش کیفی

دوره 2، شماره 3، آذر 1401

10.22034/ijmbsp.2023.366810.1058

مجتبی خلیلی زارچی؛ قاسم بابایی زارچ؛ مسیب مظفری دهشیری


پیش‌بینی لذت از تربیت‌بدنی از طریق مولفه‌های حمایت اجتماعی در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 34-45

10.22034/ijmbsp.2022.345527.1041

نصور احمدی؛ بهروز عبدلی؛ شهین خیری ستار؛ سمیرا معینی راد


تاثیر تمرینات ذهن‌آگاهی بر اضطراب رقابتی و عملکرد کاتا در نوجوانان دختر کاراته‌کا

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 47-61

10.22034/ijmbsp.2022.343877.1040

احمد نیک‌روان؛ انسیه قائینی؛ انسیه سادات عسکری تبار


رابطه فشار روانی و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی در معلمان تربیت بدنی و ارائه مدل

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 27-41

10.22034/ijmbsp.2022.336473.1030

سیده هاجر ساداتی بیشه؛ محمدباقر فرقانی اوزرودی؛ حوا محمودزاده کناری


تاثیر تمرین مهارت های توجه و تمرکز بر اجرای روان بسکتبالیست ها

دوره 1، شماره 2، آذر 1400، صفحه 11-20

10.22034/ijmbsp.2021.285691.1013

زهرا اطاعتی؛ حسن غرایاق زندی؛ علیرضا بهرامی


مقایسۀ درمان گروهی فراشناختی و رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش گروهی بر اضطراب رقابتی ورزشکاران فوتبال لیگ تهران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 9-21

10.22034/ijmbsp.2021.132843

سیدمحمدرضا علوی زاده؛ ناصر صبحی قراملکی؛ شهرام مامی؛ جهانشاه محمدزاده؛ وحید احمدی